Lär dig att sega

Att segla själv för första gången ger en stark frihetskänsla och är inte så svårt som det kan verka vara. De mest grundläggande inom segling går att lära sig inom en eftermiddag, och efter bara några dagar kan de flesta segla utan större problem. Känslan av vind som blåser mot ens kind samtidigt som ljudet av seglen och vågor som slår mot båtens skrov får de flesta att vilja stanna kvar länge ute på det blåa havet. Den enda frågan man ställer sig själv när man börjat kunna manövrera båten själv är varför man inte börjat lära sig tidigare. När väl tekniken börjat sätta sig kommer det sitta kvar på samma sätt som att lära sig cykla.

Seglingens grunder

Det viktigaste att bemästra på segelbåten är vinden. Det är vinden som driver båten framåt och därför måste föraren kunna avgöra vindens riktning för att kunna styra båten så effektivt framåt som möjligt. Ofta är detta inte något större problem för de flesta, men som extra hjälp finns tillbehör till båten som kan hjälpa till med detta. Med hjälp av en vindflöjel längst upp i mastens topp kan vindens riktning avgöras utan svårighet. Det andra mest grundläggande med att segla är att styra båten i rätt riktning, vilket går generellt sätt relativt enkelt för de flesta att lära sig. Att däremot styra båten i rätt riktning samtidigt som vinden går rätt i seglen är något som tar längre tid. Det är det tredje viktigaste, att vinkla båten och seglen på ett sådant sätt att den driver segelbåten framåt så snabbt som möjligt. Generellt sätt ska seglen ligga minst 30 grader från vinden.

huvudförsäljning (röd)

Det största seglet kallas för storseglet och går att styras med hjälp av skotet som är en lina som sitter fast i bommen vilket är den del som sitter längst ner på storseglet. Genom att dra och slaka i skotet kan storseglet placeras så att det fångar upp vinden och driver båten framåt. På detta sätt går det att segla i de flesta riktningar, oberoende av vindens riktning. Det går däremot aldrig att segla rakt emot vinden, detta kallas att ligga i vindögat. När båten ligger i detta läge fladdrar seglen och segelbåten tappar hastighet. Här är det nödvändigt att falla av dvs. styra bort från vindens riktning och dra in skotet tills seglen spänner sig igen och båten börjar röra sig framåt.

Vägen ut till vågorna

Det mest effektiva och troligtvis enklaste sättet att lära sig segla är genom att bli lärd av någon som har lång erfarenhet. För de som inte har vänner som är seglingsvana finns seglingsskolor för vuxna där man lär sig allt om segelbåten, sjövett och segling. Generellt sätt är det enklast att lära sig segla på en liten båt, många lär sig segla i en så kallad optimistjolle vilket är en liten enkelstyrd variant av en segelbåt. Genom en snabb internetsökning är det enkelt att hitta seglingsskolor i närheten av där man är, ett annat alternativ är att fråga andra som har segelbåt var de lärt sig att segla som kan ha värdefulla tips.